BOZP a PO

Odborná způsobilost v prevenci rizik a požární ochraně

Prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Prevence a preventivní požární prohlídky

Kategorizace prací

Pracovní úrazy

Hygiena práce

Dokumentace

Kontroly

Školení 

Poradenství

 a mnohé další, související…
Zastupování a účast při kontrolách státních orgánů