Prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Prevence a preventivní požární prohlídky

Kategorizace prací

Pracovní úrazy

Hygiena práce

Dokumentace

Poradenství

Kontroly

Školení

Revize 

a mnohé další, související…

Zastupování a účast při kontrolách státních orgánů