Informace BOZP a PO

KORONAVIRUS vyjádření orgánů

Vyjádření Státního úřadu inspekce práce

  • Připomněl usnesení vlády k pracovnělékařských prohlídkám a ke zbytku problematiky se nevyjádřil, protože sám nemá informace a čeká na nadřízený orgán, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí

  • Žádné úlevy pro oblast školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a revizí, kontrol a údržby zařízení nejsou a v současné době se ani neplánují.
  • Doporučuje školení provádět, pomocí online testů či webinářů. Upozorňuje na odpovědnost zaměstnavatele za zajištění školení, stanovení obsahu školení a že školení mohou provést i jeho vlastní zaměstnanci.
  • K provozu vyhrazených technických zařízení uvádí, že zaměstnavatel provozem zařízení nesmí ohrožovat bezpečnost.

Vyjádření Ministerstva vnitra  

  • GŘ HZS ČR ke krizi nepřihlíží. 
  • Požární ochrana musí být zajištěna v plném rozsahu včetně kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany, preventivních požárních prohlídek a školení zaměstnanců o požární ochraně.

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví 

  • Připomnělo, že vláda prominula periodické pracovnělékařské prohlídky a umožnila vstupní pracovnělékařské prohlídky nahradit čestným prohlášením. 
  • Sdělilo, že absence platného lékařského posudku nemá vliv na odpovědnost za případný pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 

Vyjádření Technické inspekce ČR

  • Bez vyjádření.