Pracovnělékařské služby

Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích je povinen uzavřít písemně smlouvu o poskytování PLS s poskytovatelem PLS. Zaměstnavatel i poskytovatel PLS mjí stanovené povinnosti a oprávnění.

PLS jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je

  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
  • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
  • školení v poskytování první pomoci
  • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce

Poskytovatelem PLS je

  • poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství
  • poskytovatel v oboru pracovní lékařství